UPnP for the HotBrick LB-2VPNRouter Sceenshot

Back to the HotBrick LB-2VPNScreenshots from PortForward.com


UPnP Setting UPnP UPnP Option UPnP Enable Disable UPnP Port Mapping List Enable Application Name External Port Protocol Internal Port Internal IP Disabled DNS 53 ~ 53 UDP 53 ~ 53 0.0.0.0 Disabled FINGER 79 ~ 79 UDP 79 ~ 79 0.0.0.0 Disabled FTP 21 ~ 21 TCP 21 ~ 21 0.0.0.0 Disabled GOPHER 70 ~ 70 TCP 70 ~ 70 0.0.0.0 Disabled IPSEC 500 ~ 500 UDP 500 ~ 500 0.0.0.0 Disabled POP3 110 ~ 110 TCP 110 ~ 110 0.0.0.0 Disabled SMTP 25 ~ 25 TCP 25 ~ 25 0.0.0.0 Disabled NNTP 119 ~ 119 TCP 119 ~ 119 0.0.0.0 Disabled PPTP 1723 ~ 1723 TCP 1723 ~ 1723 0.0.0.0 Disabled TELNET 23 ~ 23 TCP 23 ~ 23 0.0.0.0 Disabled HTTP 80 ~ 80 TCP 80 ~ 80 0.0.0.0 Disabled WHOIS 6677 ~ 6677 TCP 6677 ~ 6677 0.0.0.0 Enabled DNA (TCP) 55605 ~ 55605 TCP 55605 ~ 55605 192.168.1.3 Enabled DNA (UDP) 55605 ~ 55605 UDP 55605 ~ 55605 192.168.1.3 Enabled BitTorrent (TCP) 40898 ~ 40898 TCP 40898 ~ 40898 192.168.1.3 Enabled BitTorrent (UDP) 40898 ~ 40898 UDP 40898 ~ 40898 192.168.1.3