LAN Statistics for the Zhone 6518-A1-xxRouter Sceenshot

Back to the Zhone 6518-A1-xxScreenshots from PortForward.com


Statistics -- LAN Interface Received Transmitted   Bytes Pkts Errs Drops Bytes Pkts Errs Drops LAN1 9022939 64723 0 0 84014061 92967 0 0 LAN2 0 0 0 0 0 0 0 0 LAN3 0 0 0 0 0 0 0 0 LAN4 0 0 0 0 0 0 0 0 wlan0 6109303 30977 0 0 15277556 40911 312 0
Home > Screenshots > Zhone > 6518-A1-xx > LAN Statistics